Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Tarnów Opolski z dnia 4.11.2019 r.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFInformajca z otwarcia ofert ZPE.271.03.2019.pdf

PDFSprostowanie.pdf
DOCzal-9-wzor-umowy - zmiana.doc
DOCXsiwz-swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-odbiorem-i-zagospodarowaniem-odpadow-komunalnych-zpe27132019 - zmiana.docx
DOCXzal-1-formularz-ofertowy - zmiana.docx
UWAGA ZMIANA SIWZ, FORMULARZA OFERTOWEGO I WZORU UMOWY! TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE! 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu ZPE.271.03.2019.pdf
DOCXSIWZ-Świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych ZPE.271.3.2019.docx
DOCXzał. 1-Formularz ofertowy.docx
DOCXzał. 2- Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu JEDZ.docx
PDFzał. 3- Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
DOCXzał. 4- Oświadczenie o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.docx
DOCXzał. 5 - Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków.docx
DOCXzał. 6 - Wykaz sprzętu.docx
DOCXzał. 7- ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY.docx
DOCXzał. 8- Oświadczenie o grupie kapitąłowej.docx
DOCzał. 9 Wzór Umowy.doc
DOCXIdentyfikator postępowania w miniPortalu UZP.docx
 

Wersja XML