Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół po zakończeniu ogłoszenia dotyczącego przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019

PROTOKÓŁ
 

po zakończeniu ogłoszenia    w   sprawie    przystąpienia do opracowania    projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2019”.
Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłosił rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie opracowania „Projektu Budżetu Gminy na rok 2019”. Ogłoszenie opublikowano 22 listopada 2018 r. na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnów Opolski, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, jak i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Po upływie wyznaczonej ilości dni   zgodnie z uchwałą o  konsultacjach Nr XLV/317/10 z   dnia 8 listopada 2010r sporządza się protokół.

Formą konsultacji była opinia. Po upływie wyznaczonej ilości dni stwierdza się brak wpływu opinii do tut. Urzędu.

 Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                                                                   Sporządziła:                        
                                                                                              Emilia Normantowicz

PDFProtokół po zakończeniu ogłoszenia w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie opracowania Projektu Budżetu Gminy na rok 2019.pdf

Wersja XML