Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2015

PDFSprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Miedziana za rok 2015.pdf
 

Wersja XML