• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Serwis www

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

        02.03.2011
 
OGŁOSZENIE
 
Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnów Opolski.
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w statutowo zajmują się w/w dziedziną do zgłaszania propozycji do w/w uchwały  poprzez wysłanie opinii i propozycji , na adres email: bądź listownie na adres tutejszego urzędu w terminie do 10 dni od publikacji w/w ogłoszenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
 
Rozpoczęcie konsultacji: 02 marca 2011 roku.
- Zakończenie : 11 marca 2011 roku.
- Termin składania uwag i opinii – do 11 marca 2011 roku.
 
W załączeniu projekt w/w uchwały.(do wglądu)


DOCUchwała Nr projekt.doc
 

 PDFZarzadzenie Nr OR.0050.1.21.2011 w spr. ogłoszenia przystapienia do opracowania projektu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla OSP.pdf

 
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 
 
 

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax 77 46 44 282
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4730706
w tym miesiącu: 47299
dzisiaj: 51