Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020

PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op. na lata 2013r -2016r z perspektywą na lata 2017- 2020.pdf
 

Wersja XML