Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na I sesji rady Gminy odbytej w dniu 19.11.2018 r.

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski

Na I Sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w  dniu 19 listopada 2018 r.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski

W obecności 15 radnych głosowało:
ZA – 12 radnych;
Andrzej Klama, Jan Czech, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Szymon Dyga,
Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Rafał‚ Zmuda, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk.
NIE GŁOSOWAŁO – 3 radnych (problemy techniczne)
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber.

Ze względów technicznych uchwałę ponownie poddano pod głosowanie:
W obecności 15 radnych głosowało:
ZA – 15 radnych:
Szymon Dyga, Rudolf Urban, Rafał‚ Zmuda, Joanna Woszek, Ewa Szymik,
Michał Wacławczyk, Jan Czech, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok.

 1. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy;
   

W obecności 15 radnych głosowało:
ZA – 14 radnych;
Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Teodor Okos, Rafał Zmuda,
Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Waldemar Wilk,
Anna Gebauer, Jan Czech, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja.
WSTRZYMAŁ SIĘ - 1 radny:
Rudolf Urban.

 1. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

W obecności 15 radnych głosowało:
ZA – 12 radnych;
Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia,
Ewa Szymik, Waldemar Wilk.
PRZECIW – 1 radny:
Jan Czech
WSTRZYMAŁ SIĘ - 1 radny:
Andrzej Klama
NIE GŁOSOWAŁ – 1 radny (problemy techniczne):
Rudolf Urban

Ze względów technicznych uchwałę ponownie poddano pod głosowanie:
W obecności 15 radnych głosowało:
ZA – 12 radnych:
Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Joanna Woszek,
Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia,
Ewa Szymik, Waldemar Wilk.
PRZECIW – 1 radny:
Jan Czech
WSTRZYMAŁ SIĘ - 1 radny:
Andrzej Klama
NIE GŁOSOWAŁ – 1 radny (problemy techniczne):
Waldemar Schreiber

Ze względów technicznych uchwałę ponownie poddano pod głosowanie:
W obecności 15 radnych głosowało:
ZA – 13 radnych:
Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Joanna Woszek,
Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik,
Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Teodor Okos
PRZECIW – 1 radny:
Jan Czech
WSTRZYMAŁ SIĘ - 1 radny:
Andrzej Klama

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu Nr I/2018 z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.

 

Wersja XML