Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.01.2019 r

Imienny wykaz głosowań radnych

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr IV/2019

 

Obrady rozpoczęto 28-01-2019 o godz. 09:08, a zakończono o godz. 11:00 tego samego dnia

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (09:11)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Nastąpiła zmiana quorum (09:12)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13
Do sesji dołączyli radni:
1. Teodor Okos

Przyjęcie protokołu z III sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. (09:13)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Nastąpiła zmiana quorum (09:37)
Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14
Do sesji dołączyli radni:
1. Jan Czech

Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kosorowicach (09:41)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Jan Czech, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):


Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kątach Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Przyworach (09:42)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Jan Czech, Teodor Okos, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0)

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Opolski (09:42)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w Tarnowie Opolskim (09:43)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Jan Czech, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzenia skargi (09:44)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Teodor Okos, Jan Czech, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Tarnów Opolski Nr II/9/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim (09:44)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Jan Czech, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat; (09:46)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Jan Czech, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Waldemar Wilk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego
w miejscowości Tarnów Opolski (09:46)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Joanna Woszek, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (dot. działki nr 2392/224) (09:47)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (dot. działek nr 1269/439 i nr 1272/444) (09:48)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Jan Czech, Anna Gebauer, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSEK Nr  1/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:24)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Jan Czech, Alfred Kobienia, Szymon Dyga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(1):
Andrzej Klama

Ze względu na problemy techniczne radnego A. Klama WNIOSEK Nr 1/2019 poddano pod drugie głosowanie.

Głosowanie drugie nad WNIOSEK Nr 1/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska (10:25)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Teodor Okos, Jan Czech, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Andrzej Klama
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSEK Nr  2/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:25)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Jan Czech, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Teodor Okos, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSEK Nr  3/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:28)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Jan Czech, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Wniosek radnego Szymona Dygi (10:43)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Jan Czech, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Wniosek radnego Andrzeja Mateji (10:57)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Teodor Okos, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Jan Czech, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(1):
Andrzej Mateja

Ze względu na problemy techniczne radnego A. Mateja  wniosek poddano pod drugie głosowanie.

Wniosek radnego Andrzeja Mateji - głosowanie 2 (10:58)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Teodor Okos, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Jan Czech, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Wniosek radnego Waldemara Wilka (11:00)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Jan Czech, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokół nr IV-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji RG 28.01.19.pdf

PDFImienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.01.2019 r.pdf

 

Wersja XML