Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 25.02.2019 r

Wykaz głosowań sesji

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr V/2019

 

Skład Rady Gminy Tarnów Opolski liczy 15 radnych.

Głosowanie o ujęcie w porządku obrad:

Projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa (09:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Jan Czech, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad porządkiem obrad  po zmianach (09:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Teodor Okos, Jan Czech, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Przyjęcie protokołu z IV sesji odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r. (09:09)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (09:51)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Jan Czech, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Szymon Dyga
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (09:53)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Jan Czech, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski (09:54)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Teodor Okos, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Jan Czech
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (09:57)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Anna Gebauer, Jan Czech, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad zmianą porządku obrad ze względu na błędną kolejność podejmowanych uchwał. (10:16)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Jan Czech, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 21,00 zł; gospodarstwo 1 osobowe (10:34)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 38,00 zł; gospodarstwo 2-osobowe (10:35)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Teodor Okos, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Jan Czech, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 53,00 zł; gospodarstwo 3-osobowe (10:36)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Jan Czech, Ewa Szymik, Teodor Okos, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Anna Gebauer, Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 67,00 zł; gospodarstwo 4 -osobowe (10:37)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Jan Czech, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 72,00 zł; gospodarstwo 5 -osobowe (10:38)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 77,00; zł gospodarstwo 6 -osobowe (10:40)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Teodor Okos, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Rafał Zmuda, Anna Gebauer
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 82,00 zł; gospodarstwo 7 -osobowe (10:41)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Jan Czech, Joanna Woszek, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad stawką 87,00 zł; gospodarstwo 8 -osobowe (10:42)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Jan Czech, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty; (10:44)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; (10:46)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Jan Czech, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Rafał Zmuda
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski (10:48)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie przedłużenia ulicy Julii w miejscowości Tarnów Opolski; (10:49)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (10:49)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Jan Czech, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa (10:50)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Szymon Dyga, Teodor Okos, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 4/2019 (11:02)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Jan Czech, Alfred Kobienia, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Waldemar Wilk
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 5/2019 (11:02)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Teodor Okos, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Jan Czech
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 6/2019 (11:03)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Teodor Okos, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 7/2019 (11:04)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 8/2019 (11:04)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Andrzej
Klama, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 9/2019 (11:06)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Rudolf Urban, Ewa Szymik, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 10/2019 (11:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Jan Czech, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Krzysztof Halupczok, Teodor Okos, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 2/2019 (11:19)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Jan Czech, Anna Gebauer, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 3/2019 (11:21)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Teodor Okos, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Jan Czech
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 4/2019 (11:24)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Jan Czech, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Joanna Woszek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 5/2019 (11:26)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Jan Czech, Anna Gebauer, Teodor Okos, Andrzej Klama, Alfred KobieniaPRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 6/2019 (11:28)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Jan Czech, Teodor Okos, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 7/2019 (11:29)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Jan Czech, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 8/2019 (11:30)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Jan Czech, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Finansowej Nr 9/2019 (11:33)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Teodor Okos, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Jan Czech, Szymon Dyga, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Wniosek Radnego Michała Wacławczyka (11:48)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Jan Czech, Waldemar Schreiber, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Wniosek Radnego Rudolfa Urbana (12:09)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Jan Czech, Szymon Dyga, Teodor Okos, Rudolf Urban
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Wniosek Radnego Szymona Dygi (12:10)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Rudolf Urban, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Jan Czech, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Wniosek Radnego Andrzeja Klama (12:12)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Szymon Dyga, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Teodor Okos, Anna Gebauer, Jan Czech, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do PDFProtokół nr V-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji RG 25.02.19.pdf
 

Wersja XML