Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 października 2019 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik nr 2 do WPF.pdf
PDFZałącznik nr 1 do WPF.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr OR.1510.1.2019.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
 

 

Wersja XML