Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr II z dnia 23 listopada 2018 r.

PDFWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 marca 2021 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr II-4-2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r..pdf

PDFUchwała.II.14.2018 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych.pdf

PDFUchwała.II.13.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf

PDFUchwała II.12.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.II.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała.II.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Przywory.pdf

PDFUchwała.II.9.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Op.pdf

PDFUchwała.II.8.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała.II.7.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała.II.5.2018 w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania stałych komisji rady gminy.pdf

 

PDFUchwała.II.4.2018 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.pdf

 

Wersja XML