Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr II z dnia 23 listopada 2018 r.

PDFWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 marca 2021 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr II-4-2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r..pdf (292,10KB)

PDFUchwała.II.14.2018 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych.pdf (107,64KB)

PDFUchwała.II.13.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (106,24KB)

PDFUchwała II.12.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf (100,39KB)

PDFUchwała.II.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.pdf (89,99KB)

PDFUchwała.II.10.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Przywory.pdf (88,56KB)

PDFUchwała.II.9.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Op.pdf (88,67KB)

PDFUchwała.II.8.2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi.pdf (397,82KB)

PDFUchwała.II.7.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf (805,05KB)

PDFUchwała.II.5.2018 w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania stałych komisji rady gminy.pdf (94,77KB)

 

PDFUchwała.II.4.2018 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.pdf (92,57KB)