Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.

PDFUchwała.III.15.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.III.16.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok.pdf

PDFUchwała.III.17.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.III.18.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała.III.19.2018 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFUchwała.III.20.2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na drogach.pdf

PDFUchwała.III.21.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywory -2.pdf

PDFUchwała.III.22.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie.pdf

PDFUchwała.III.23.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory.pdf

PDFUchwała.III.24.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana.pdf

PDFUchwała.III.25.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice.pdf

PDFUchwała.III.26.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.III.27.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło.pdf

PDFUchwała.III.28.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa.pdf

PDFUchwała.III.29.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi.pdf

PDFUchwała.III.30.2018. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.pdf

PDFUchwała.III.31.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania osób objętych programem.pdf

Wersja XML