Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr IV z dnia 28 stycznia 2019 r.

PDFUchwała.IV.32.2019. w sprawie zamiaru przekształcenia PSP im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op. poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kosorowicach.pdf

PDFUchwała.IV.33.2019. w sprawie zamiaru przekształcenia PSP w Kątach Op poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Przyworach.pdf

PDFUchwała.IV.34.2019 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Sosnowej w miejscowości Tarnów Op..pdf

PDFUchwała.IV.35.2019 w sprawie zmiany przebiegu ulicy Słonecznej w miejscowości Tarnów Op.pdf

PDFUchwała IV.36.2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała.IV.37.2019. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Tarnów Op. Nr II.9.2018 r. z dnia 23.11.2018 r..pdf

PDFUchwała.IV.38.2019. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat.pdf

PDFUchwała.IV.39.2019. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała.IV.40.2019. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Op. - k.m.4.pdf

PDFUchwała.IV.41.2019.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Op. -k.m.5.pdf
 


 

Wersja XML