Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr V z dnia 25 lutego 2019 r.

PDFUchwała.V.42.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.V.43.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFUchwała.V.44.2019 w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.V.45.2019 w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia.pdf

PDFUchwała.V.46.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.pdf

PDFUchwała.V.47.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.pdf

PDFUchwała.V.48.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.V.49.2019 w sprawie przedłużenia ulicy Julii w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.V.50.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała.V.51.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomośc rolnego i leśnego.pdf

 

Wersja XML