Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr VI z dnia 25 marca 2019 r.

PDFUchwała.VI.52.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.VI.53.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFUchwała.VI.54.2019 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.VI.55.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.pdf

PDFUchwała.VI.56.2019 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf

PDFUchwała.VI.57.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Tarnów Opolski w 2019 r..pdf


 

Wersja XML