Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2019 r.

PDFUchwała.VII.58.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.VII.59.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFUchwała.VII.60.2019 w sprawie przekształcenia PSP w Tarnowie Op. poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kosorowicach.pdf

PDFUchwała.VII.61.2019 w sprawie przekształcenia PSP w Kątach Op. poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Przyworach.pdf

PDFUchwała.VII.62.2019 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Miedziana na lata 2019-2025.pdf

PDFUchwała.VII.63.2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.63.2019 Program usuwania azbestu.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr VII.63.2019 Prognoza oddziaływania na środkowisko.pdf

Wersja XML