Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XII z dnia 28 października 2019 r.

PDFUchwała.XII.97.2019 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFUchwała.XII.96.2019 w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.1.2019.pdf

PDFUchwała.XII.95.2019 ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.XII.94.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.pdf

PDFUchwała.XII.93.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML