Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XLII z dnia 26 lutego 2018 r.

PDFUchwała.XLII.324.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.XLII.323.2018 w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFUchwała.XLII.322.2018 w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała.XLII.321.2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała.XLII.320.2018 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała.XLII.319.2018 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf

PDFUchwała.XLII.318.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała.XLII.317.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML