Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XLIII z dnia 26 marca 2018 r.

PDFUchwała Nr XLIII.325.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.326.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.327.2018 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.328.2018 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.329.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.330.2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.331.2018 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XLIII.332.2018 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Tarnów Opolski zadań Powiatu Opolskiego.pdf
 

Wersja XML