Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XLV z dnia 25 maja 2018 r.

PDFUchwała Nr XLV.346.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory -2..pdf

PDFUchwała Nr XLV.345.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XLV.344.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML