Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011:Podanie do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej


 

PDFOferta realizacji zadania publicznego -upowszechnienie Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji.pdf 

W związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności porzytku publicznego i wolontariacie prosi się o wnoszenie ewentualnych uwag do oferty, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów Opolski na piśmie w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Janusz Borowiak
Data wytworzenia: 2011-08-31
 
 
Wersja XML