Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XLVII z dnia 26 lipca 2018 r.

PDFUchwała nr XLVII.360.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XLVII 361.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała nr XLVII.362.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kosorowice.pdf

PDFUchwała nr XLVII.363.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała nr XLVII.364.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFUchwała nr XLVII.365.2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce.pdf

PDFUchwała nr XLVII.366.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Op..pdf

PDFUchwała nr XLVII.367.2018 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli i oddz. przedszkolnych w publicznych szkołach.pdf

PDFUchwała nr XLVII.368.2018 w przedmiocie uchylenia uchwały nr XLVI.358.2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFUchwała nr XLVII.369.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFUchwała nr XLVII.370.2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Tarnów Opolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf
 

Wersja XML