Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XLVIII z dnia 12 września 2018 r.

PDFUchwała nr XLVIII.379.2018 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.378.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Walidrogi.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.377.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Walidrogach.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.376.2018 w sprawie odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.375.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.374.2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.373.2018 w sprawie przejęcia przez Gminę Tarnów Opolski zadania własnego Powiatu Opolskiego w zakresie utrzymania terenów zieleni.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.372.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFUchwała nr XLVIII.371.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML