Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XLIX z dnia 10 października 2018 r.

PDFUchwała XLIX.388.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 10 października 2018 r.w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.XLIX.387.2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf

PDFUchwała.XLIX.386.2018 w przedmiocie uchylenia uchwały Nr XLVIII.379.2018 Rady Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała.XLIX.385.2018 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXX.222.2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała.XLIX.384.2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.pdf

PDFUchwała.XLIX.383.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r..pdf

 

Wersja XML