Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXIX z dnia 26 stycznia 2017 r.

PDFUchwała nr XXIX-206-2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-207-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosorowice – 2.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-208-2017 o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennegowsi Tarnów Op– 2.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-209-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Przyworach.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-210-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kosorowicach.pdf

Wersja XML