Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXXIII z dnia 24 maja 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIII-253-2017 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Op..pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-252-2017 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Op na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-251-2017 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-250-2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-249-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-248-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML