Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXXV z dnia 13 lipca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXV-269-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-270-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXV-271-2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

 

Wersja XML