Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXXVII z dnia 25 września 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVII-282-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-281-2017 w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pani A.W. na działalność Wójta Gminy.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-280-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kosorowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-279-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-278-2017w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-277-2017 określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-276-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-275-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prgognozy finansowej.pdf

Wersja XML