Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 października 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII-290-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-289-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP Tarnów Op w ośmioletnią PSP w Tarnowie Op.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-288-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Nakle w ośmioletnią PSP w Nakle.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-287-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej PSP w Kątach Op w ośmioletnią PSP w Kątach Op.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-286-2017 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty opłaty.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-285-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-284-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII-283-2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf
 

Wersja XML