Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXXIX z dnia 27 listopada 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-303-2017 sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-302-2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego(...).pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-301-2017w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu po umowie zawartej na okres 3 lat.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-300-2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami(...).pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-299-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek (...).pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-298-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty Opolskie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-297-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-296-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-295-2017 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-294-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych(...).pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-293-2017 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-292-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-291-2017 zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML