Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XL z dnia 28 grudnia 2017 r.

PDFUchwała.XL.311.2017 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego.pdf

PDFUchwała.XL.310.2017 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Tarnów Op..pdf

PDFUchwała.XL.309.2017 nabycia nieruchomości w formie darowizny.pdf

PDFUchwała.XL.308.2017 niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFUchwała.XL.307.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDFUchwała XL.306.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała.XL.305.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2018 rok..pdf

PDFUchwała XL.304.2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML