Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXII z dnia 20 lipca 2016 r.


PDFUchwała Nr XXII-157-2016 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich.pdf

PDFUchwała Nr XXII-156-2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”.pdf

PDFUchwała Nr XXII-155-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr XXII-154-2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia.pdf

PDFuchwała Nr XXII-153-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf

PDFUchwała Nr XXII-152-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXII-151-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.pdf

PDFUchwała nr XXII-150-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXII-149-2016 w sprawie dofinasowania realizacji zadania przez Powiat poprzez udzielenie dotacji celowej.pdf

Wersja XML