Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXIII z dnia 12 września 2016 r.

PDFUchwała Nr XXIII-167-2016 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-166-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi - studium.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-165-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi - droga.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-164-2016 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie dofinasowania.pdf

PDFUchwała nr XXIII-163-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała nr XXIII-162-2016 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-161 -2016 w przedmiocie zawarcia porozumienia.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-160-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-159-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXIII-158=2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML