Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXIV z dnia 24 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XXIV-177-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-176-2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi PSP.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-175-2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika BOOS.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-174-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-173-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-172-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-171-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-170-2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-169-2016 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości w Tarnowie Op.pdf

PDFUchwała Nr XXIV-168-2016 w sprawie zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego.pdf 

Wersja XML