Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXVI z dnia 21 listopada 2016 r.

PDFUchwała Nr XXVI-186-2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora PSP.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-185-2016 w sprawie obsługi szkół i placówek oświatowych.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-184-2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-183-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVI-182-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML