Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXVII z dnia 6 grudnia 2016 r.

PDFUchwała Nr XXVII-193-2016 w sprawie zbycia nieruchcomości z bonifikatą.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-192- 2016 w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-191-2016 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-190-2016 w sprawie zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-189-2016 w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za ścieki.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-188-2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.pdf

PDFUchwała Nr XXVII-187-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML