Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r.

PDFUchwała Nr XXVIII-205-2016 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-204-2016 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika BOOS.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-203-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-202-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy (Tuwima).pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-201-2016 w sprawie nadania nazwy ulicy (Tęczowa).pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-200-2016 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-199-2016 w sprawie Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-198-2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-197-2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-196-2016 w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-195-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII-194-2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML