Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr III z dnia 29 grudnia 2014 r.

PDFUchwała Nr III-12-2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr III-13-2014 w sprawie uchwałenia budżetu gminy na 2015 rok.pdf

PDFUchwała nr III-14-2014 w spr niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFUchwała nr III-15-2014 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”.pdf

PDFUchwała nr III-16-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.pdf

PDFUchwała nr III-17-2014 zmieniająca uchwałę w spr zawarcia Porozumienia międzygminnego dot powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp,.pdf

PDFUchwała nr III-18-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała nr III-19-2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFUchwała nr III-20-2014 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFUchwała nr III-21-2014 w sprawie rozstrzygniecia skargi na działalność Wójta Gminy.pdf

 

Wersja XML