Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr VI z dnia 23 marca 2015 r.

PDFUchwała Nr VI-47-2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała Nr VI-46-2015 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej skargi na ważność zebrania sprawozdawczo wyborczego sołectwa Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała nr VI-45-2015 w sprawie zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla sołtysów.pdf

PDFuchwała Nr VI-44-2015 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych.pdf

PDFUchwała nr VI-43-2015 w sprawie zmiany uchwały dot poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

PDFUchwała nr VI-42-2015 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.pdf

PDFUchwała Nr VI-41-2015 w spawie inkasa opłaty targowej na terenie Gminy Tarnów Opolski, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf

PDFUchwała nr VI-40-2015 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf

PDFUchwała nr VI-39-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr VI-38-2015 zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr VI-37-2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami'.pdf

PDFUchwała nr VI-36-2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli.pdf






 

Wersja XML