Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr VIII z dnia 29 czerwca 2015 r.

PDFUchwała nr VIII-56-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014.pdf

PDFUchwała nr VIII-57-2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014.pdf

PDFuchwała nr VIII-58-2015 w sprawie ustanowienia przystanku komunikacyjnego przy ul. Wiejskiej w miejscowości Przywory.pdf

PDFUchwała Nr VIII-59-2015 zmian wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr VIII-60-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.pdf

PDFUchwała nr VIII-61-2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV-224-2013 dot służebnosci gruntowej.pdf

PDFUchwała nr VIII-62-2015 w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnowie Op działka nr 1723.pdf

PDFUchwała nr VIII-63-2015 w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnowie Op. dz.347.pdf

PDFUchwała nr VIII-64-2015 w sprawie nabycia nieruchomości w Tarnowie Op. dz. 1170-16.pdf

PDFUchwała nr VIII-65-2015 w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników.pdf

PDFUchwała nr VIII-66- 2015 w sprawie określenia usług odbierania odpadów.pdf

PDFUchwała nr VIII-67-2015 w sprawie zaopiniowania planu obszaru aglomeracji Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała nr VIII-68-2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działaolność Wójta Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała nr VIII-69-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała nr VIII-70- 2015 w sprawie zmiany Statutu BOOS w Tarnowie Op.pdf 

Wersja XML