Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XI z dnia 28 września 2015 r.

PDFUchwała Nr XI-82-2015 w sprawie wyrażenia woli opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej.pdf

PDFUchwała nr XI- 81-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.pdf

PDFUchwała nr XI-80-2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFuchwała nr XI-79-2015 w sprawie wyboru ławnika.pdf

PDFUchwała nr XI-78-2015 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.pdf
 

Wersja XML