Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XII z dnia 2 listopada 2015 r.

PDFUchwała Nr XII-86-2015 zmieniająca uchwałę w sprawie usług odbierania odpadów komunalnych.pdf
Uchwała została uchylona w związku z Uchwałą Nr XXXII/259/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tarnów Opolski do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

PDFUchwała Nr XII-85-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.pdf

PDFUchwała Nr XII-84-2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XII-83-2015 w sprawie uchwalenia II edycji studium zagospodarowania przestrzennego.pdf

- Studium.pdf
- Studium -kierunki.pdf
- Studium- uwarunkowania.pdf
- Załącznik nr 4 do Uchwały XII-83-2014 z dnia 2.11.2015.pdf


 

Wersja XML