Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XIII z dnia 23 listopada 2015 r.

PDFUchwała nr XIII-100-2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFUchwała nr XIII-99-2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Miedzianej.pdf

PDFUchwała nr XIII-98-2015 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała nr XIII-97-2015 w sprawie wzorów formularzy zawierających dane dotyczącewymiaru i poboru podatku leśnego.pdf

PDFUchwała nr XIII-96-2015 w sprawie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XIII-95-2015 w sprawie wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podatku rolnego.pdf

PDFUchwała nr XIII-94-2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XIII-93-2015 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała nr XIII-92-2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XIII-91-2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół dla przedszkoli.pdf

PDFUchwała nr XIII-90-2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUchwała nr XIII-89-2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała nr XIII-88-2015 w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała nr XIII-87-2015 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnowie Op..pdf

Wersja XML