Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XIV z dnia 28 grudnia 2015 r.

PDFUchwała Nr XIV-111-2015 w sprawie rezolucji dot. granic powiatu opolskiego.pdf

PDFUchwała Nr XIV-110- 2015 w sprawie wyrażenia sprzeciwu dot. granic administracyjnych Opola.pdf

PDFUchwała Nr XIV-109-2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFUchwała Nr XIV-108-2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Problemów Alkoholowych.pdf

PDFUchwała Nr XIV-107-2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała Nr XIV-106-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za odpady komunalne.pdf

PDFUchwała Nr XIV-105-2015 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski.pdf

PDFUchwała Nr XIV-104-2015 w sprawie zasad udzielania dotacji na zabytki.pdf

PDFUchwała Nr XIV-103-2015 w sprawie niewygaśniecia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFUchwała Nr XIV-102-2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIV-101-2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML