Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na I Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 23 listopada 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania stałych komisji rady gminy.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi w 2019 r..pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Tarnowie Opolskim.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Przywory.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Tarnów Opolski.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia Komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.pdf
 

PDFProjekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych.pdf

 

 


 

Wersja XML