Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na II Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 20 grudnia 2018 r.

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Walidrogi.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Raszowa.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Nakło.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Przywory.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kosorowice.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Miedziana.pdf

PDFProjekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Kąty Opolskie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory-2.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na drogach wewnętrznych w Przyworach.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Wersja XML