Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na III Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 19 listopada 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf

Wersja XML