Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 29 stycznia 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX-207-09 w spr. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie trybu udzielania rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia PSP w Kątach Op poprzez zmianę siedziby oddziału przedszkolnego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Wójta Gminy.pdf

Wersja XML