Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 lutego 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podziału Gminy Tarnów Opolski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie funduszu Sołeckiegio - NIE.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie funduszu Sołeckiego - TAK.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej skargi..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu GOPS.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany WPF.pdf

PDFzałącznik WPF.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Izbicko.pdf

Wersja XML