Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XLIII Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 26 marca 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFZałącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski na rok 2018.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Tarnów Opolski zadań Powiatu Opolskiego.pdf

Wersja XML